Bài báo tạp chí
Thực trạng trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bắc Ninh /
Tác giả CN Ngô Thu Hoàng
Nhan đề Thực trạng trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bắc Ninh / Ngô Thu Hoàng, Nguyễn Kim Phượng
Mô tả vật lý Tr.91-94
Từ khóa tự do Doanh nghiệp FDI
Từ khóa tự do Người lao động
Từ khóa tự do Trách nhiệm xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kim Phượng
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 11 Năm: 2022-4
000 00000nab#a2200000ui#4500
001175297
00221
004369D8B7C-289C-4707-8B33-0AB7B7BAFD93
005202212011429
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221201143128|zoanhntk
100 |aNgô Thu Hoàng
245 |aThực trạng trách nhiệm xã hội đối với người lao động của các doanh nghiệp FDI tại tỉnh Bắc Ninh / |cNgô Thu Hoàng, Nguyễn Kim Phượng
300 |aTr.91-94
653 |aDoanh nghiệp FDI
653 |aNgười lao động
653 |aTrách nhiệm xã hội
700 |aNguyễn Kim Phượng
773 |tKinh tế và dự báo |d2022-4|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét