Bài báo tạp chí
Thực trạng và một số giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đường bộ đô thị Hà Nội theo hướng bền vững /
Tác giả CN Nguyễn Văn Hiếu
Nhan đề Thực trạng và một số giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đường bộ đô thị Hà Nội theo hướng bền vững / Nguyễn Văn Hiếu, Vũ Thành Hưởng
Mô tả vật lý Tr.82-86
Từ khóa tự do Giao thông đường bộ đô thị
Từ khóa tự do Hà Nội
Từ khóa tự do Phát triển hạ tầng
Tác giả(bs) CN Vũ Thành Hưởng
Nguồn trích Kinh tế và dự báo - Số: 11 Năm: 2022-4
000 00000nab#a2200000ui#4500
001175295
00221
00468611793-2494-4146-9A45-19D64F233AEB
005202212011428
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20221201143001|zoanhntk
100 |aNguyễn Văn Hiếu
245 |aThực trạng và một số giải pháp phát triển hạ tầng giao thông đường bộ đô thị Hà Nội theo hướng bền vững / |cNguyễn Văn Hiếu, Vũ Thành Hưởng
300 |aTr.82-86
653 |aGiao thông đường bộ đô thị
653 |aHà Nội
653 |aPhát triển hạ tầng
700 |aVũ Thành Hưởng
773 |tKinh tế và dự báo |d2022-4|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét