Sách ngoại văn
005
Network Management: Principles and Practice / by Mani Subramanian
DDC 005
Tác giả CN Subramanian, Mani
Nhan đề Network Management: Principles and Practice / by Mani Subramanian
Thông tin xuất bản Pearson Education India, 2010
Mô tả vật lý 724 P.
Thuật ngữ chủ đề Computer Networks, Protocols & APIs
Thuật ngữ chủ đề Computer Networks
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174932
00212
0045764D4C5-8B8B-448F-8228-64D682C6C339
005202211241449
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20221124144922|bngavt|c20221124144903|dngavt|y20221124144809|zngavt
082 |a005
100|aSubramanian, Mani
245 |aNetwork Management: Principles and Practice / by Mani Subramanian
260 |bPearson Education India, |c2010
300 |a724 P.
650 |aComputer Networks, Protocols & APIs
650 |aComputer Networks
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/networkmanagementprinciplesandpractice_ manisubramanian/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét