GT,Bài giảng ĐHNT
658
Bài giảng học phần chiến lược và phân phối /
DDC 658
Tác giả CN Trần Thị Ái Cẩm
Nhan đề Bài giảng học phần chiến lược và phân phối / Trần Thị Ái Cẩm
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Mô tả vật lý 53 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Môn học Quản trị chiến lược phân phối
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174001
00214
00403C7F2D2-FB53-43AC-A2E2-A6949FC6270A
005202210171032
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20221017103257|zngavt
082 |a658
100 |aTrần Thị Ái Cẩm
245 |aBài giảng học phần chiến lược và phân phối / |cTrần Thị Ái Cẩm
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
300 |a53 tr.
650 |aQuản trị chiến lược
690 |aQuản trị chiến lược phân phối
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/chienluocvaphanphoi_tranthiaicam/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét