Sách tiếng Việt
621.31 Tr 561 Ng
Cung cấp điện, an toàn điện và chống sét :
DDC 621.31
Tác giả CN Trương Tri Ngộ
Nhan đề Cung cấp điện, an toàn điện và chống sét : Cho nhà ở và công trình công cộng / Trương Tri Ngộ
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 179 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Điện
Thuật ngữ chủ đề Điện - An toàn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022762-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030041-7
000 00000nam a2200000 4500
00117368
00211
004C78B1DED-1031-4B40-AFF5-43569F7FCB81
005201508070827
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20150807082710|bngavt|c20150807081644|dngavt|y20050615|zhoannq
082 |a621.31|bTr 561 Ng
100 |aTrương Tri Ngộ
245 |aCung cấp điện, an toàn điện và chống sét : |bCho nhà ở và công trình công cộng / |cTrương Tri Ngộ
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2011
300 |a179 tr. ; |c27 cm
650 |aĐiện
650 |aĐiện - An toàn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022762-4
852|bKho mượn|j(7): 3000030041-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cungcapdienantoandien_truongtringo/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b6|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000030047 Kho mượn 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 10
2 3000030046 Kho mượn 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 9
3 3000030045 Kho mượn 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 8
4 3000030044 Kho mượn 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 7
5 3000030043 Kho mượn 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 6
6 3000030042 Kho mượn 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 5
7 3000030041 Kho mượn 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 4
8 1000022764 Kho đọc Sinh viên 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 3
9 1000022763 Kho đọc Sinh viên 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 2
10 1000022762 Kho đọc Sinh viên 621.31 Tr 561 Ng Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét