Sách ngoại văn
621
Sustainable Manufacturing and Design (Woodhead Publishing Reviews :
DDC 621
Tác giả CN Kumar, Kaushik
Nhan đề Sustainable Manufacturing and Design (Woodhead Publishing Reviews : Mechanical Engineering Series / Kaushik Kumar, Divya Zindani, Paulo J. Davim
Thông tin xuất bản Woodhead Publishing, 2021
Mô tả vật lý 242 p.
Thuật ngữ chủ đề Sustainable manufacturing
Tác giả(bs) CN Davim, Paulo J.
Tác giả(bs) CN Zindani, Divya
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173591
00212
004D632EB47-DFC8-4758-B3F0-729449051AB4
005202209220938
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220922093809|zngavt
082 |a621
100 |aKumar, Kaushik
245 |aSustainable Manufacturing and Design (Woodhead Publishing Reviews : |bMechanical Engineering Series / |cKaushik Kumar, Divya Zindani, Paulo J. Davim
260 |bWoodhead Publishing, |c2021
300 |a242 p.
650 |aSustainable manufacturing
700 |aDavim, Paulo J.
700 |aZindani, Divya
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/sustainablemanufacturinganddesign_kaushikkumar/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét