Sách ngoại văn
671.35
Fundamentals of Machining Processes: Conventional and Nonconventional Processes, Third Edition 3rd Edition /
DDC 671.35
Tác giả CN El-Hofy, Hassan
Nhan đề Fundamentals of Machining Processes: Conventional and Nonconventional Processes, Third Edition 3rd Edition / Hassan El-Hofy
Thông tin xuất bản CRC Press, 2018
Mô tả vật lý 603 P.
Thuật ngữ chủ đề Mechanics of Orthogonal Cutting
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173589
00212
004C56B81E3-09AA-4A73-90AF-3A3B88B05236
005202209220821
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220922082109|zngavt
082 |a671.35
100 |aEl-Hofy, Hassan
245 |aFundamentals of Machining Processes: Conventional and Nonconventional Processes, Third Edition 3rd Edition / |cHassan El-Hofy
260 |bCRC Press, |c2018
300 |a603 P.
650 |aMechanics of Orthogonal Cutting
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/fundamentalsofmachiningprocesses_hassanelhofy/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét