Sách ngoại văn
621
Schaum's Outline of Electric Circuits, Seventh Edition /
DDC 621
Tác giả CN Nahvi, Mahmood
Nhan đề Schaum's Outline of Electric Circuits, Seventh Edition / by Mahmood Nahvi, Joseph Edminister
Thông tin xuất bản McGraw Hill, 2017
Mô tả vật lý 516 P.
Thuật ngữ chủ đề Electrical & Electronic Circuits
Thuật ngữ chủ đề Test Prep & Study Guides
Tác giả(bs) CN Edminister, Joseph
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173587
00212
004C8086952-9946-4363-A695-B56655E5A660
005202209211554
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220921155440|zngavt
082 |a621
100 |aNahvi, Mahmood
245 |aSchaum's Outline of Electric Circuits, Seventh Edition / |cby Mahmood Nahvi, Joseph Edminister
260 |bMcGraw Hill, |c2017
300 |a516 P.
650 |aElectrical & Electronic Circuits
650 |aTest Prep & Study Guides
700 |aEdminister, Joseph
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/schaumsoutlineofelectriccircuits_mahmoodnahvi/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét