Sách ngoại văn
005
Cryptography :
DDC 005
Tác giả CN Stinson, Douglas Robert
Nhan đề Cryptography : Theory and Practice / Douglas Robert Stinson, Maura Paterson
Thông tin xuất bản Chapman and Hall, 2018
Mô tả vật lý 599 p.
Thuật ngữ chủ đề 98 in Combinatorics
Thuật ngữ chủ đề Computer Cryptography
Thuật ngữ chủ đề Web Encryption
Tác giả(bs) CN Paterson, Maura
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173578
00212
0042FFD1948-F772-46C9-BE9B-597FBA0C24C3
005202209201601
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20220920160144|zngavt
082 |a005
100 |aStinson, Douglas Robert
245 |aCryptography : |bTheory and Practice / |cDouglas Robert Stinson, Maura Paterson
260 |bChapman and Hall, |c2018
300 |a599 p.
650 |a98 in Combinatorics
650 |aComputer Cryptography
650 |aWeb Encryption
700 |aPaterson, Maura
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/cybersecuritysimply_ferriabolhassan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét