Sách ngoại văn
621
Flexible Manufacturing Systems in Practice :
DDC 621
Tác giả CN Talavage, Joseph
Nhan đề Flexible Manufacturing Systems in Practice : Design Analysis and Simulation / Joseph Talavage
Thông tin xuất bản CRC Press, 2020
Mô tả vật lý 377 p.
Thuật ngữ chủ đề Flexible Manufacturing Systems
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173576
00212
0045B23BD67-FCBC-4AEE-B96F-4ABC1BDE7441
005202209201513
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220920151349|zngavt
082 |a621
100 |aTalavage, Joseph
245 |aFlexible Manufacturing Systems in Practice : |bDesign Analysis and Simulation / |cJoseph Talavage
260 |bCRC Press, |c2020
300 |a377 p.
650 |aFlexible Manufacturing Systems
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/flexiblemanufacturingsystems_josephtalavage/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét