Sách ngoại văn
621
Advanced Digital Signal Processing of Seismic Data /
DDC 621
Tác giả CN Mousa, Wail A.
Nhan đề Advanced Digital Signal Processing of Seismic Data / Wail A. Mousa
Thông tin xuất bản Cambridge University Press, 2020
Mô tả vật lý 341 p.
Thuật ngữ chủ đề Deterministic Digital Signal Processing
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173570
00212
00406E02392-3E5A-42CE-8CE2-E5597FCC770C
005202209200847
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20220920084719|zngavt
082 |a621
100 |aMousa, Wail A.
245 |aAdvanced Digital Signal Processing of Seismic Data / |cWail A. Mousa
260 |bCambridge University Press, |c2020
300 |a341 p.
650 |aDeterministic Digital Signal Processing
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/advanceddigitalsignalprocessing _wailamousa/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét