Sách ngoại văn
621
Low-carbon Energy Security from a European Perspective /
DDC 621
Tác giả CN Lombardi, Patrizia
Nhan đề Low-carbon Energy Security from a European Perspective / Patrizia Lombardi, Max Grünig
Thông tin xuất bản Academic Press, 2016
Mô tả vật lý 270 p.
Thuật ngữ chủ đề Challenging the Energy
Tác giả(bs) CN Grünig, Max
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173420
00212
004FBA3A22D-FC8E-4CD7-ABD5-254A3782C56F
005202207072243
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220707224356|zngavt
082 |a621
100 |aLombardi, Patrizia
245 |aLow-carbon Energy Security from a European Perspective / |cPatrizia Lombardi, Max Grünig
260 |bAcademic Press, |c2016
300 |a270 p.
650 |aChallenging the Energy
700 |aGrünig, Max
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/lowcarbonenergy_patrizialombardi/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét