Sách ngoại văn
629
The Modes of Gaseous Combustion /
DDC 629
Tác giả CN Rubtsov, Nickolai M.
Nhan đề The Modes of Gaseous Combustion / Nickolai M. Rubtsov
Thông tin xuất bản Springer, 2015
Mô tả vật lý 309 P.
Thuật ngữ chủ đề Physical Chemistry
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173417
00212
0046D94319C-C751-49AD-9DE9-44A67935CF01
005202207071726
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20220707172632|zngavt
082 |a629
100 |aRubtsov, Nickolai M.
245 |aThe Modes of Gaseous Combustion / |cNickolai M. Rubtsov
260 |aSpringer, |c2015
300 |a309 P.
650 |aPhysical Chemistry
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/themodesofgaseous_nickolaimrubtsov/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét