Sách tiếng Việt
624.15136 Ng 527 D
Cơ học đất /
DDC 624.15136
Tác giả CN Nguyễn Đình Dũng
Nhan đề Cơ học đất / Nguyễn Đình Dũng
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 321 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ học đất
Môn học Cơ học đất
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000022584-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000029591-7
000 00000nam a2200000 4500
00117237
00211
00432E209A8-3391-4D62-B8E3-B90E3C0153AA
005201709131426
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20170913142637|bnguyenloi|c20151020160105|dngavt|y20050530|zhoannq
082 |a624.15136|bNg 527 D
100 |aNguyễn Đình Dũng
245 |aCơ học đất / |cNguyễn Đình Dũng
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2011
300 |a321 tr. ; |c27 cm
650 |aCơ học đất
690|aCơ học đất
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000022584-6
852|bKho mượn|j(7): 3000029591-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cohocdat_nguyendinhdung/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b58|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000029597 Kho mượn 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 10
2 3000029596 Kho mượn 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 9
3 3000029595 Kho mượn 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 8
4 3000029594 Kho mượn 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 7
5 3000029593 Kho mượn 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 6
6 3000029592 Kho mượn 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 5
7 3000029591 Kho mượn 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 4
8 1000022586 Kho đọc Sinh viên 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 3
9 1000022585 Kho đọc Sinh viên 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 2
10 1000022584 Kho đọc Sinh viên 624.15136 Ng 527 D Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét