Sách tiếng Việt
639.3 L 103 H
Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản /
DDC 639.3
Tác giả CN Lại Văn Hùng
Nhan đề Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản / Lại Văn Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004
Mô tả vật lý 123 tr. ; 27 cm
Phụ chú Giáo trình Trường Đại học Thủy Sản
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản - Dinh dưỡng
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản - Thức ăn
Môn học Dinh dưỡng động vật thủy sản
Môn học Công nghệ sản xuất bột cá và thức ăn chăn nuôi
Môn học Dinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản
Môn học Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000014761-3
Địa chỉ Kho mượn(16): 3000009253-67, 3000010006
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003882
000 00000nam a2200000 4500
00117037
00211
004247110B5-BA73-43F2-84F6-F2668A403B1D
005201709181614
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20170918161427|bvanpth|c20170918112256|dvanpth|y20050427|zoanhntk
082 |a639.3|bL 103 H
100 |aLại Văn Hùng
245 |aDinh dưỡng và thức ăn trong nuôi trồng thủy sản / |cLại Văn Hùng
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2004
300 |a123 tr. ; |c27 cm
500 |aGiáo trình Trường Đại học Thủy Sản
650 |aThủy sản - Dinh dưỡng
650 |aThủy sản - Thức ăn
690 |aDinh dưỡng động vật thủy sản
690|aCông nghệ sản xuất bột cá và thức ăn chăn nuôi
690|aDinh dưỡng trong nuôi trồng thủy sản
690|aThức ăn trong nuôi trồng thủy sản
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000014761-3
852|bKho mượn|j(16): 3000009253-67, 3000010006
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003882
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/dinh duong va thuc an ts_ lai van hung_001smallthumb.jpg
890|a20|b515|c1|d79
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000010006 Kho mượn 639.3 L 103 H SGH 20
2 2000003882 Kho tham khảo (SDH cũ) 639.3 L 103 H SGH 19
3 3000009267 Kho mượn 639.3 L 103 H Sách Tiếng Việt 18
4 3000009266 Kho mượn 639.3 L 103 H SGH 17
5 3000009265 Kho mượn 639.3 L 103 H Sách Tiếng Việt 16
6 3000009264 Kho mượn 639.3 L 103 H SGH 15
7 3000009263 Kho mượn 639.3 L 103 H Sách Tiếng Việt 14
8 3000009262 Kho mượn 639.3 L 103 H Sách Tiếng Việt 13
9 3000009261 Kho mượn 639.3 L 103 H SGH 12
10 3000009260 Kho mượn 639.3 L 103 H Sách Tiếng Việt 11
  1  2 of 2 
Nhận xét