Sách tiếng Việt
843 D 500 A
Trà hoa nữ :
DDC 843
Tác giả CN Dumas, Alexandre (con)
Nhan đề Trà hoa nữ : Tiểu thuyết / Alexandre Dumas (con); Nguyễn Kim Hà dịch
Nhan đề khác La Dame aux camélias
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 309 tr. ; 21 cm
Tùng thư Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp
Phụ chú Alexandre Dumas (27/7/1824 – 27/11/1895) là tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch nổi tiếng người Pháp, còn được gọi là Alexandre Dumas con. Các tác phẩm tiêu biểu: Trà hoa nữ, Giới giang hồ...
Thuật ngữ chủ đề Văn học Pháp-Tiểu thuyết
Tác giả(bs) CN Nguyễn Kim Hà
000 00000nam a2200000 4500
001162775
00211
004ED667606-3194-416E-9CF3-9A9E7EF16EE5
005202201131704
008130110s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220113170447|zvanpth
082 |a843|bD 500 A
100 |aDumas, Alexandre (con)
245 |aTrà hoa nữ : |bTiểu thuyết / |cAlexandre Dumas (con); Nguyễn Kim Hà dịch
246 |aLa Dame aux camélias
260 |aHà Nội : |bVăn học, |c2016
300 |a309 tr. ; |c21 cm
490 |aDịch từ nguyên bản tiếng Pháp
500 |aAlexandre Dumas (27/7/1824 – 27/11/1895) là tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch nổi tiếng người Pháp, còn được gọi là Alexandre Dumas con. Các tác phẩm tiêu biểu: Trà hoa nữ, Giới giang hồ...
650 |aVăn học Pháp|xTiểu thuyết
700 |aNguyễn Kim Hà
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/anhbia/trahoanu_dumasthumbimage.jpg
890|a5|b63|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét