Sách tiếng Việt
628
Một số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước /
DDC 628
Nhan đề Một số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước / Nguyễn Hữu Hòa và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 178 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cấp nước - Thoát nước
Thuật ngữ chủ đề Phần mềm máy tính
Tác giả(bs) CN Đào Anh Dũng
Tác giả(bs) CN Lê Việt Hưng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hòa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161914
00211
0047BBBF856-9A0D-4A3B-8165-2BB1F8C36F84
005202112251635
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20211225163339|zngavt
082 |a628
245 |aMột số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước / |cNguyễn Hữu Hòa và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a178 tr.
650 |aCấp nước - Thoát nước
650 |aPhần mềm máy tính
700 |aĐào Anh Dũng
700 |aLê Việt Hưng
700 |aNguyễn Hữu Hòa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/motsophanmemtinhtoan_nguyenhuuhoa/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét