Sách tiếng Việt
363
Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường
DDC 363
Tác giả TT Công ty văn hóa Bảo Thắng
Nhan đề Mô hình sản xuất và bảo vệ môi trường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2002
Mô tả vật lý 192 tr.
Thuật ngữ chủ đề Môi trường-Bảo vệ
Môn học Quản lý chất lượng môi trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161913
00211
004BA309A52-121A-49E7-BB80-97FAA0D055DC
005202112251626
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|a20211225162432|bngavt|y20211225161502|zngavt
082 |a363
110|aCông ty văn hóa Bảo Thắng
245 |aMô hình sản xuất và bảo vệ môi trường
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2002
300 |a192 tr.
650 |aMôi trường-Bảo vệ
690 |aQuản lý chất lượng môi trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/mohinhsanxuatvabaovemoitruong_congtyvanhoabaothang/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét