Sách ngoại văn
518.0285
The SAGE Handbook of Digital Journalism /
DDC 518.0285
Nhan đề The SAGE Handbook of Digital Journalism / Tamara Witschge and others
Thông tin xuất bản SAGE Publications Ltd, 2016
Mô tả vật lý 625 p.
Thuật ngữ chủ đề Journalism Writing Reference
Thuật ngữ chủ đề Journalism Writing Reference
Thuật ngữ chủ đề Media Studies
Môn học Kỹ thuật số
Tác giả(bs) CN Anderson, Chris W.
Tác giả(bs) CN Domingo, David
Tác giả(bs) CN Witschge, Tamara
Tác giả(bs) CN Hermida, Alfred
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161100
00212
004A1044142-6B41-4FBC-BA09-F1BC8E056DEB
005202112081740
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20211208173829|zngavt
082 |a518.0285
245 |aThe SAGE Handbook of Digital Journalism / |cTamara Witschge and others
260 |bSAGE Publications Ltd, |c2016
300 |a625 p.
650 |aJournalism Writing Reference
650 |aJournalism Writing Reference
650 |aMedia Studies
690 |aKỹ thuật số
700 |aAnderson, Chris W.
700 |aDomingo, David
700 |aWitschge, Tamara
700|aHermida, Alfred
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/500_tunhien_toan/510_toanhoc/thesagehandbookofdigitaljournalism_tamarawitschge/0page_001thumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét