Sách ngoại văn
621.3822
Digital Ethnography :
DDC 621.3822
Nhan đề Digital Ethnography : Principles and Practice / Sarah Pink and others
Thông tin xuất bản SAGE Publications Ltd, 2015
Mô tả vật lý 254 p.
Thuật ngữ chủ đề Scientific Research
Thuật ngữ chủ đề Social Sciences Research
Thuật ngữ chủ đề Sociology (Books)
Môn học Xử lý tín hiệu số
Tác giả(bs) CN Horst, Heather
Tác giả(bs) CN Pink, Sarah
Tác giả(bs) CN Postill, John
Tác giả(bs) CN Hjorth, Larissa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161093
00212
004620EDFF8-AC19-4D2D-9417-84C36C988AC1
005202112081705
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20211208170313|zngavt
082 |a621.3822
245 |aDigital Ethnography : |bPrinciples and Practice / |cSarah Pink and others
260 |bSAGE Publications Ltd, |c2015
300 |a254 p.
650 |aScientific Research
650 |aSocial Sciences Research
650 |aSociology (Books)
690 |aXử lý tín hiệu số
700 |aHorst, Heather
700 |aPink, Sarah
700 |aPostill, John
700|aHjorth, Larissa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/digitalethnography_sarahpink/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét