DDC 519
Tác giả CN Bùi Minh Trí
Nhan đề Kinh tế lượng / Bùi Minh Trí
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 191 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế lượng
Thuật ngữ chủ đề Toán học ứng dụng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000017249
000 00000nam a2200000 4500
00116099
00211
004C0BDA62E-181C-4D50-A25E-1F1B54665F36
005201504161049
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20150416104939|bvinhpq|c20141111084132|dvanpth|y20041011|zthanhntk
082 |a519|bB 510 Tr
100 |aBùi Minh Trí
245 |aKinh tế lượng / |cBùi Minh Trí
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2006
300 |a191 tr. ; |c24 cm
650 |aKinh tế lượng
650 |aToán học ứng dụng
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000017249
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/510_toanhoc/kinhteluong/pagethumbimage.jpg
890|a1|b25|c1|d9
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000017249 Kho đọc Sinh viên 519 B 510 Tr Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét