Sách tiếng Việt
577.14
Giáo trình hóa học môi trường /
DDC 577.14
Tác giả CN Hoàng Thái Long
Nhan đề Giáo trình hóa học môi trường / Hoàng Thái Long
Thông tin xuất bản Huế : Đại học khoa học Huế, 2007
Mô tả vật lý 128 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hóa học và Môi trường
Môn học Hóa kỹ thuật môi trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160664
00211
004F5F5F6EE-994F-4D3D-BDDC-E1EE6C5109E4
005202111230950
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20211123094834|zngavt
082 |a577.14
100 |aHoàng Thái Long
245 |aGiáo trình hóa học môi trường / |cHoàng Thái Long
260 |aHuế : |bĐại học khoa học Huế, |c2007
300 |a128 tr.
650 |aHóa học và Môi trường
690 |aHóa kỹ thuật môi trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/giaotrinhhoahocmoitruong_hoangthailong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét