Sách tiếng Việt
363.7
Giáo trình phân tích môi trường /
DDC 363.7
Nhan đề Giáo trình phân tích môi trường / Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thế Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2008
Mô tả vật lý 211 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ô nhiễm môi trường
Thuật ngữ chủ đề Phân tích Môi trường
Tác giả(bs) CN Đỗ Thị Lan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thế Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160644
00211
004F2B57E09-820A-423B-B132-20A1242656BF
005202111230904
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20211123090227|zngavt
082 |a363.7
245 |aGiáo trình phân tích môi trường / |cNguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thị Lan và Nguyễn Thế Hùng
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2008
300 |a211 tr.
650 |aÔ nhiễm môi trường
650 |aPhân tích Môi trường
700 |aĐỗ Thị Lan
700 |aNguyễn Thế Hùng
700 |aNguyễn Tuấn Anh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/gtphantichmoitruong_nguyentuananh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét