Sách tiếng Việt
354.3
Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước /
DDC 354.3
Tác giả CN Hà Văn Khối
Nhan đề Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước / Hà Văn Khối
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2005
Mô tả vật lý 193 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thuỷ lợi
Thuật ngữ chủ đề Quản lý nhà nước
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160430
00211
004F58144C5-36A5-4071-87C9-8C3CA104B92A
005202111181639
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20211118163734|zngavt
082 |a354.3
100 |aHà Văn Khối
245 |aGiáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước / |cHà Văn Khối
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2005
300 |a193 tr.
650 |aKinh tế thuỷ lợi
650 |aQuản lý nhà nước
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/gtquyhoachvaquanlynguonnuoc_havankhoi/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét