Sách tiếng Việt
133.93
Đối thoại với Thượng đế /
DDC 133.93
Tác giả CN Walsch, Neale Donald
Nhan đề Đối thoại với Thượng đế / Neale Donald Walsch; Nguyễn Trung Kỳ - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri thức ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2008
Thuật ngữ chủ đề Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Kỳ - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158527
00211
00473AED7EC-605A-4736-ABDF-51BDFC297CA2
005202110111556
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20211011155515|zngavt
082 |a133.93
100 |aWalsch, Neale Donald
245 |aĐối thoại với Thượng đế / |cNeale Donald Walsch; Nguyễn Trung Kỳ - dịch
260 |aHà Nội : |bTri thức ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, |c2008
650 |aTâm lý học
700 |aNguyễn Trung Kỳ - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/130_hientuonghuyenbi_sieunhien/doithoaivoithuongde_ nealedonaldwalsch/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét