Sách tiếng Việt
624
Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép /
DDC 624
Tác giả CN Nguyễn Hiển
Nhan đề Sổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép / Nguyễn Hiển
Thông tin xuất bản Hà Nội : Viện thiết kế điển hình, 1999
Mô tả vật lý 257 tr. ;24 cm
Thuật ngữ chủ đề Gạch đá cốt thép
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu gạch đá
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157763
00211
004AE097761-E77B-466B-97BE-D411D2200BB3
005202109262001
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20210926200100|zluuyen
082 |a624
100 |aNguyễn Hiển
245 |aSổ tay tính toán kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép / |cNguyễn Hiển
260 |aHà Nội : |bViện thiết kế điển hình, |c1999
300 |a257 tr. ;|c24 cm
650 |a Gạch đá cốt thép
650 |aKết cấu gạch đá
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/sotaytinhtoanketcaugachda_nguyenhien/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét