Sách tiếng Việt
624
Sửa chữa và gia cố kêt cấu bê tông cốt thép /
DDC 624
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Bích
Nhan đề Sửa chữa và gia cố kêt cấu bê tông cốt thép / Nguyễn Xuân Bích
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 448 tr. ;21 cm
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng -Vật liệu bê tông
Thuật ngữ chủ đề Bê tông cốt thép
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157762
00211
004D3B42ACF-44A3-48F5-8BA0-1281270CD373
005202109261949
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20210926194839|bluuyen|y20210926193746|zluuyen
082 |a624
100 |aNguyễn, Xuân Bích
245 |aSửa chữa và gia cố kêt cấu bê tông cốt thép / |cNguyễn Xuân Bích
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2005
300 |a448 tr. ;|c21 cm
650 |aXây dựng |xVật liệu bê tông
650 |aBê tông cốt thép
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/suachuavagiacoketcaubetongcotthep_nguyenxuanbich/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét