Sách tiếng Việt
621.51
Giáo trình điều khiển hệ thống khí nén - thủy lực /
DDC 621.51
Tác giả CN Nguyễn Viết Ngư
Nhan đề Giáo trình điều khiển hệ thống khí nén - thủy lực / Nguyễn Viết Ngư và Nguyễn Phúc Đáo
Thông tin xuất bản Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, 2013
Mô tả vật lý 151 tr.
Thuật ngữ chủ đề Khí nén-Hệ thống điều khiển
Thuật ngữ chủ đề Khí nén-Máy nén
Môn học Hệ thống điều khiển bằng thủy lực và khí nén
Môn học Tự động hóa hệ thống thủy khí
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phúc Đáo
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157759
00211
0045D38C9DA-E3A3-455F-BA3E-839D9C339496
005202109251624
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210925162322|zngavt
082 |a621.51
100 |aNguyễn Viết Ngư
245 |aGiáo trình điều khiển hệ thống khí nén - thủy lực / |cNguyễn Viết Ngư và Nguyễn Phúc Đáo
260 |bĐại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, |c2013
300 |a151 tr.
650 |aKhí nén-Hệ thống điều khiển
650 |aKhí nén-Máy nén
690 |aHệ thống điều khiển bằng thủy lực và khí nén
690 |aTự động hóa hệ thống thủy khí
700 |aNguyễn Phúc Đáo
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtdieukhienhethongkhinen_nguyenvietngu/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét