Sách tiếng Việt
340
Luật pháp /
DDC 340
Tác giả CN Claue Frédéric Bastiat
Nhan đề Luật pháp / Claue Frédéric Bastiat; Phạm Nguyên Trường: dịch
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Nxb Tri thức, 2016
Mô tả vật lý 134 tr.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Tác giả(bs) CN Phạm Nguyên Trường; dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001157756
00211
0049DC3061E-ABD7-4D40-A5AC-70B1ED3C3FFA
005202109242008
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20210924200718|bluuyen|y20210924200656|zluuyen
082 |a340
100 |aClaue Frédéric Bastiat
245 |aLuật pháp / |cClaue Frédéric Bastiat; Phạm Nguyên Trường: dịch
260 |aTp.HCM : |bNxb Tri thức, |c2016
300 |a134 tr.
650 |aLuật
700 |a Phạm Nguyên Trường; dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/340_luathoc/luatphap_phamnguyentruong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét