Sách tiếng Việt
664.02 C 101
Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm /
DDC 664.02
Nhan đề Các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm / Lưu Duẩn và những người khác; Chủ biên: Lê Bạch Tuyết
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1994, 1996
Mô tả vật lý 360 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Thực phẩm - Công nghệ sản xuất
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thực phẩm
Môn học Công nghệ rượu, bia và nước giải khát
Môn học Phát triển sản phẩm
Môn học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
Môn học Công nghệ sản xuất bánh kẹo
Môn học Công nghệ các sản phẩm từ thực vật
Tác giả(bs) CN Lê Bạch Tuyết
Tác giả(bs) CN Lưu Duẩn
Tác giả(bs) TT Hà Văn Thuyết
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000009595, 1000009955, 1000010306
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003049
000 00000nam a2200000 4500
00115032
00211
00405727702-3B23-4EB0-90F1-1C70354F3DCF
005201709140938
008130110s19941996vm| vie
0091 0
039|a20170914093823|boanhntk|c20160506160012|doanhntk|y20040627|zchanlt
082 |a664.02|bC 101
245 |aCác quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩm / |cLưu Duẩn và những người khác; Chủ biên: Lê Bạch Tuyết
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1994, 1996
300 |a360 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang tên sách ghi : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
650 |aThực phẩm - Công nghệ sản xuất
650 |aCông nghệ thực phẩm
690 |aCông nghệ rượu, bia và nước giải khát
690 |aPhát triển sản phẩm
690 |aCác quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm
690 |aCông nghệ sản xuất bánh kẹo
690|aCông nghệ các sản phẩm từ thực vật
700 |aLê Bạch Tuyết
700 |aLưu Duẩn
710|aHà Văn Thuyết
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000009595, 1000009955, 1000010306
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003049
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/cac qua trinh cn co ban trong sx tp _le bach tuyetsmallthumb.jpg
890|a4|b284|c1|d45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000009955 Kho đọc Sinh viên 664.02 C 101 Sách Tiếng Việt 4 Thanh lý 2009
2 1000009595 Kho đọc Sinh viên 664.02 C 101 Sách Tiếng Việt 3 Mất đã đền
3 2000003049 Kho tham khảo (SDH cũ) 664.02 C 101 Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
4 1000010306 Kho đọc Sinh viên 664.02 C 101 Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét