Sách tiếng Việt
629.25 Cr 400 W
Động cơ ô tô /
DDC 629.25
Tác giả CN Crouse, William H.
Nhan đề Động cơ ô tô / William H. Crouse, Donald L. Anglin; Người dịch: Nguyễn Ngọc Điệp, Phạm Thanh Đường
Thông tin xuất bản TP Hồ Chí Minh : Nxb TP HCM, 2001
Mô tả vật lý 409 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Ô tô - Động cơ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Điệp
Tác giả(bs) CN Anglin, Donald L.
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000012946-8
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000007149-51
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002988
000 00000nam a2200000 4500
00114959
00211
00486967FDC-9592-4F17-A135-D715E1901418
005201510261011
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20151026101153|bngavt|c20151026101113|dngavt|y20040627|zchanlt
082 |a629.25|bCr 400 W
100 |aCrouse, William H.
245 |aĐộng cơ ô tô / |cWilliam H. Crouse, Donald L. Anglin; Người dịch: Nguyễn Ngọc Điệp, Phạm Thanh Đường
260 |aTP Hồ Chí Minh : |bNxb TP HCM, |c2001
300 |a409 tr. ; |c27 cm
650 |aÔ tô - Động cơ
700 |aNguyễn Ngọc Điệp
700 |aAnglin, Donald L.
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000012946-8
852|bKho mượn|j(3): 3000007149-51
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002988
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/dongcooto_williamhcrouse/0page_001thumbimage.jpg
890|a7|b286|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002988 Kho tham khảo (SDH cũ) 629.25 Cr 400 W Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:20-04-2019
2 3000007149 Kho mượn 629.25 Cr 400 W Sách Tiếng Việt 2 Mất KLD
3 3000007150 Kho mượn 629.25 Cr 400 W Sách Tiếng Việt 1
4 3000007151 Kho mượn 629.25 Cr 400 W Sách Tiếng Việt 3
5 1000012946 Kho đọc Sinh viên 629.25 Cr 400 W Sách Tiếng Việt 6
6 1000012947 Kho đọc Sinh viên 629.25 Cr 400 W Sách Tiếng Việt 5
7 1000012948 Kho đọc Sinh viên 629.25 Cr 400 W Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Nhận xét