Sách tiếng Việt
621.94̀ V 400 Nh
100 kiểu dao tiện :
DDC 621.94̀
Tác giả CN Võ Trần Khúc Nhã
Nhan đề 100 kiểu dao tiện : Những kiểu dao cắt gọt kim loại được cấp bằng sáng chế / Võ Trần Khúc Nhã
Thông tin xuất bản Hải Phòng : Nxb Hải Phòng, 2001
Mô tả vật lý 223 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Tiện - Dụng cụ
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000012626
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001875
000 00000nam a2200000 4500
00114648
00211
004AE4D4317-34C6-4524-A169-3CA7300CA3A1
005201109261438
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20141209092111|boanhntk|c20040721|dthanhntk|y20040612|zchanlt
082 |a621.94̀|bV 400 Nh
100 |aVõ Trần Khúc Nhã
245 |a100 kiểu dao tiện : |bNhững kiểu dao cắt gọt kim loại được cấp bằng sáng chế / |cVõ Trần Khúc Nhã
260 |aHải Phòng : |bNxb Hải Phòng, |c2001
300 |a223 tr. ; |c19 cm
650 |aTiện - Dụng cụ
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000012626
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001875
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/621_vatlyungdung/100 kieu dao tien_vo tran khuc nha_01.jpgsmallthumb.jpg
890|a2|b20|c1|d9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001875 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.94 V 400 Nh Sách Tiếng Việt 2
2 1000012626 Kho đọc Sinh viên 621.94 V 400 Nh Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét