• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.815 S 450
    Nhan đề: Sổ tay thiết kế cơ khí. Tập 1 / Trần Văn Bảo và những người khác

DDC 621.815
Nhan đề Sổ tay thiết kế cơ khí. Tập 1 / Trần Văn Bảo và những người khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1977
Mô tả vật lý 509 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí - Thiết kế
Tác giả(bs) CN Bùi Công Diễn
Tác giả(bs) CN Trần Văn Bảo
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000011778-80
Địa chỉ Kho mượn(15): 3000006168-70, 3000006826-30, 3000006832, 3000006834, 3000006836-7, 3000006965-6, 3000008606
000 00000nam a2200000 4500
00114641
00211
004D4BA912D-44B1-47D9-8B87-877AC8ECB056
005201412101437
008130110s1977 vm| vie
0091 0
039|a20141210143732|bngavt|c20050307|dvanpth|y20040612|zchanlt
082 |a621.815|bS 450
245 |aSổ tay thiết kế cơ khí. Tập 1 / |cTrần Văn Bảo và những người khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1977
300 |a509 tr. ; |c24 cm
650 |aCơ khí - Thiết kế
700 |aBùi Công Diễn
700 |aTrần Văn Bảo
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000011778-80
852|bKho mượn|j(15): 3000006168-70, 3000006826-30, 3000006832, 3000006834, 3000006836-7, 3000006965-6, 3000008606
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/sotaythietkecokhitap1_tranvanbao/0page_001thumbimage.jpg
890|a18|b33|c1|d7
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000008606 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 18 Thanh lý 2009
2 3000006169 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 17 Thanh lý 2009
3 3000006168 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 16 Thanh lý 2009
4 3000006828 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 15 Thanh lý 2009
5 3000006827 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 14 Thanh lý 2009
6 3000006826 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 13 Thanh lý 2009
7 3000006837 Kho mượn 621.815 S 450 SGH 12
8 3000006836 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 11 Thanh lý 2009
9 3000006834 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 10
10 3000006832 Kho mượn 621.815 S 450 Sách Tiếng Việt 9 Thanh lý 2009
Nhận xét