Sách tiếng Việt
363.739 Ng 527 H
Ô nhiễm môi trường nước và không khí /
DDC 363.739
Tác giả CN Nguyễn Thái Hưng
Nhan đề Ô nhiễm môi trường nước và không khí / Nguyễn Thái Hưng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 1987
Mô tả vật lý 66 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Môi trường - Ô nhiễm
Thuật ngữ chủ đề Không khí - Ô nhiễm
Thuật ngữ chủ đề Nước - Ô nhiễm
Môn học Ô nhiễm môi trường nước
Môn học Giáo dục bảo vệ môi trường
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000011709, 1000011711, 1000017641
Địa chỉ Kho mượn(3): 3000007000-2
000 00000nam a2200000 4500
00114582
00211
004367BA618-DFA2-45EB-8073-622F64CA4653
005201709180838
008130110s1987 vm| vie
0091 0
039|a20170918083817|bvanpth|c20141029141454|dngavt|y20040610|zhoannq
082 |a363.739|bNg 527 H
100 |aNguyễn Thái Hưng
245 |aÔ nhiễm môi trường nước và không khí / |cNguyễn Thái Hưng
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c1987
300 |a66 tr. ; |c27 cm
650 |aMôi trường - Ô nhiễm
650 |aKhông khí - Ô nhiễm
650 |aNước - Ô nhiễm
690|aÔ nhiễm môi trường nước
690|aGiáo dục bảo vệ môi trường
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000011709, 1000011711, 1000017641
852|bKho mượn|j(3): 3000007000-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/onhiemmoitruongnuocvakhongkhi_nguyenthaihung/onhiemmoitruongnuocvakhongkhi_nguyenthaihung_01thumbimage.jpg
890|a6|b44|c1|d19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000007002 Kho mượn 363.739 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 6
2 3000007001 Kho mượn 363.739 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 5 Chờ thanh lý
3 3000007000 Kho mượn 363.739 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
4 1000017641 Kho đọc Sinh viên 363.739 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
5 1000011709 Kho đọc Sinh viên 363.739 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
6 1000011711 Kho đọc Sinh viên 363.739 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét