Sách tiếng Việt
005
Cơ sở lý thuyết Module /
DDC 005
Tác giả CN Dương Quốc Việt
Nhan đề Cơ sở lý thuyết Module / Dương Quốc Việt
Lần xuất bản (Tái bản lần thứ hai)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 200 tr.
Thuật ngữ chủ đề Module
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144766
00211
0045F36C9F7-9054-4E9F-B46D-22650AD675A4
005202103241621
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210324162129|zhientrang
082 |a005
100|aDương Quốc Việt
245 |aCơ sở lý thuyết Module / |cDương Quốc Việt
250 |a(Tái bản lần thứ hai)
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2013
300 |a200 tr.
650 |aModule
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/cosolythuyetmodule_duongquocviet/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét