Sách tiếng Việt
005.432
Giáo trình Hệ điều hành Linux :
DDC 005.432
Tác giả CN Phạm Thanh Bình
Nhan đề Giáo trình Hệ điều hành Linux : (Dùng trong các trường THCN) / Phạm Thanh Bình (chủ biên); Phạm Trường Sinh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2006
Mô tả vật lý 105 tr.
Thuật ngữ chủ đề Linux (Hệ điều hành)
Môn học Hệ điều hành Linux
Tác giả(bs) CN Phạm Trường Sinh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144765
00211
00426857D2A-9344-4ADE-9AC2-50004424C943
005202103241612
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20210324161206|zhientrang
082 |a005.432
100 |aPhạm Thanh Bình
245 |aGiáo trình Hệ điều hành Linux : |b(Dùng trong các trường THCN) / |cPhạm Thanh Bình (chủ biên); Phạm Trường Sinh
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2006
300 |a105 tr.
650 |aLinux (Hệ điều hành)
690 |aHệ điều hành Linux
700 |aPhạm Trường Sinh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtrinhhedieuhanhlinux_phamthanhbinh/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét