Sách tiếng Việt
005.756
Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ :
DDC 005.756
Tác giả CN Phạm Đức Nhiệm
Nhan đề Giáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ : (Dùng trong các trường THCN) / Phạm Đức Nhiệm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 99 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cơ sở dữ liệu quan hệ
Môn học Cơ sở dữ liệu
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144761
00211
0042307ED50-1016-4B8B-9B65-7C23C32E3250
005202103241602
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20210324160213|bhientrang|y20210324160150|zhientrang
082 |a005.756
100|aPhạm Đức Nhiệm
245 |aGiáo trình Cơ sở dữ liệu quan hệ : |b(Dùng trong các trường THCN) / |cPhạm Đức Nhiệm
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2005
300 |a99 tr.
650 |aCơ sở dữ liệu quan hệ
690 |aCơ sở dữ liệu
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/gtrinhcosodulieuquanhe_phamducnhiem/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét