Sách tiếng Việt
005
Bài tập Lý thuyết Module /
DDC 005
Nhan đề Bài tập Lý thuyết Module / Dương Quốc Việt (chủ biên) và những tác giả khác
Lần xuất bản (Tái bản lần thứ nhất)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2013
Mô tả vật lý 210 tr.
Thuật ngữ chủ đề Module
Tác giả(bs) CN Lê Văn Đính
Tác giả(bs) CN Đào Ngọc Minh
Tác giả(bs) CN Dương Quốc Việt
Tác giả(bs) TT Đặng Đình Hanh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001144756
00211
00413600F83-DE58-434D-ACE6-0D4DAFD09741
005202103241545
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20210324154522|zhientrang
082 |a005
245 |aBài tập Lý thuyết Module / |cDương Quốc Việt (chủ biên) và những tác giả khác
250 |a(Tái bản lần thứ nhất)
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2013
300 |a210 tr.
650 |aModule
700 |a Lê Văn Đính
700 |aĐào Ngọc Minh
700 |aDương Quốc Việt
710|aĐặng Đình Hanh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/baitaplythuyetmodule_duongquocviet/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét