Báo, tạp chí
573.8
Journal of computational neuroscience.
DDC 573.8
Nhan đề Journal of computational neuroscience.
Thông tin xuất bản Boston :Kluwer Academic Publishers,1994-
Mô tả vật lý volumes :illustrations, portraits ;26 cm
Kỳ phát hành Quarterly
Thuật ngữ chủ đề Nervous system
Thuật ngữ chủ đề Neural networks (Neurobiology)
Thuật ngữ chủ đề Models, Neurological.
Thuật ngữ chủ đề Neurosciences.
Thuật ngữ chủ đề Computer Simulation.
Từ khóa tự do Nervous system
000 03615nas a2200817 a 4500
001144645
0022
004B49A8A77-5857-4A7F-B5FC-124BF4B5A658
005202103231511
008210323s19949999nyuqr p 0 a0eng
0091 0
015 |aGB9578364|2bnb
022 |a0929-5313|l0929-5313|y0923-5313|2j
039|a20210323151118|bluuyen|y20210323151048|zluuyen
08200|a573.8|221
24500|aJournal of computational neuroscience.
260 |aBoston :|bKluwer Academic Publishers,|c1994-
26431|aNew York :|bSpringer US
300 |avolumes :|billustrations, portraits ;|c26 cm
310 |aQuarterly
338 |avolume|bnc|2rdacarrier
3620 |aVol. 1, no. 1/2 (June 1994)-
650 0|aNervous system|xComputer simulation|vPeriodicals.
650 0|aNeural networks (Neurobiology)|vPeriodicals.
650 2|aModels, Neurological.
650 2|aNeurosciences.
650 2|aComputer Simulation.
6531 |aNervous system
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/640_giachanh_doisonggiadinh/plantfoodsforhumannutrition/cover.jpg
890|c26

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét