Khóa luận
629.89 Ng 527 H
Nghiên cứu lắp đặt cải tiến mô hình máy in 3D /
DDC 629.89
Tác giả CN Nguyễn Hoàng Hưng
Nhan đề Nghiên cứu lắp đặt cải tiến mô hình máy in 3D / Nguyễn Hoàng Hưng; Bùi Thúc Minh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : ĐH Nha Trang, 2020
Mô tả vật lý 167 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Khoa Điện - Điện tử. Ngành Điện tử - Tự động. Khóa 58
Thuật ngữ chủ đề PLC
Thuật ngữ chủ đề Máy in 3D-Cải tiến
Tác giả(bs) CN Bùi Thúc Minh: GVHD
Địa chỉ NTUKho luận văn(1): 7000003094
000 00000nam#a2200000ui#4500
001143603
00215
0044C2AA61D-520B-448A-BFE4-70F5D4583464
005202102231035
008 2020
0091 0
039|a20210223103533|bvanpth|y20210128083856|zthanhnhan
082 |a629.89|bNg 527 H
100 |aNguyễn Hoàng Hưng
245 |aNghiên cứu lắp đặt cải tiến mô hình máy in 3D / |cNguyễn Hoàng Hưng; Bùi Thúc Minh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐH Nha Trang, |c2020
300 |a167 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aKhoa Điện - Điện tử. Ngành Điện tử - Tự động. Khóa 58
650 |aPLC
650|aMáy in 3D|xCải tiến
700 |aBùi Thúc Minh: GVHD
852|aNTU|bKho luận văn|j(1): 7000003094
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000003094 Kho luận văn 629.89 Ng 527 H Khóa luận (sinh viên) 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét