Sách tiếng Việt
390.095731
Hà Nội văn hóa và phong tục /
DDC 390.095731
Tác giả CN Lý Khắc Cung
Nhan đề Hà Nội văn hóa và phong tục / Lý Khắc Cung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh niên, 2004
Mô tả vật lý 582 tr.
Thuật ngữ chủ đề Hà Nội-Phong tục
Thuật ngữ chủ đề Hà Nội-Văn hóa
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141659
00211
0042B79ED9B-66BF-45A4-B529-1364C14E8B0C
005202012211601
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20201221160111|bhientrang|y20201221160045|zhientrang
082 |a390.095731
100 |aLý Khắc Cung
245 |aHà Nội văn hóa và phong tục / |cLý Khắc Cung
260 |aHà Nội : |bThanh niên, |c2004
300 |a582 tr.
650 |aHà Nội|xPhong tục
650 |aHà Nội|xVăn hóa
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/390_phongtuc_nghithuc_dangian/hanoivanhoavaphongtuc_lykhaccung/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét