Sách ngoại văn
005
The Handbook of Multimodal-Multisensor Interfaces, Volume 3 /
DDC 005
Nhan đề The Handbook of Multimodal-Multisensor Interfaces, Volume 3 / Sharon Oviatt and others
Thông tin xuất bản ACM Books
Mô tả vật lý 2014
Thuật ngữ chủ đề Ergonomics for the Design
Thuật ngữ chủ đề Multimodal Integration
Tác giả(bs) CN Cohen, Philip R.
Tác giả(bs) CN Oviatt, Sharon
Tác giả(bs) CN Schuller, Bjorn
Tác giả(bs) CN Sonntag, Daniel
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001141638
00212
0041BF7AA21-1C48-4B9E-B967-7A70264AF437
005202012211103
008081223sACM vm| vie
0091 0
039|y20201221110343|zngavt
082 |a005
245 |aThe Handbook of Multimodal-Multisensor Interfaces, Volume 3 / |cSharon Oviatt and others
260 |cACM Books
300 |a2014
650 |aErgonomics for the Design
650 |aMultimodal Integration
700 |aCohen, Philip R.
700 |aOviatt, Sharon
700 |aSchuller, Bjorn
700|aSonntag, Daniel
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/thehandbookofmultimodalmultisensor_sharonoviatt/0page_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét