Sách tiếng Việt
541.37
Bài tập Công nghệ hóa học /
DDC 541.37
Tác giả CN Trần Minh Hoàng
Nhan đề Bài tập Công nghệ hóa học / Trần Minh Hoàng và Trương Ngọc Liên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 372 tr.
Thuật ngữ chủ đề Điện hóa-Công nghệ
Tác giả(bs) CN Trương Ngọc Liên
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140215
00211
0048D4EA61C-4811-456B-B370-C9B852816B79
005202011171036
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20201117103701|zhientrang
082 |a541.37
100 |aTrần Minh Hoàng
245 |aBài tập Công nghệ hóa học / |cTrần Minh Hoàng và Trương Ngọc Liên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2007
300 |a372 tr.
650 |aĐiện hóa|xCông nghệ
700 |aTrương Ngọc Liên
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/btcongnghedienhoa_tranminhhoang/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét