Sách tiếng Việt
691.7
Kết cấu ống thép nhồi bê tông /
DDC 691.7
Tác giả CN Nguyễn Viết Trung
Nhan đề Kết cấu ống thép nhồi bê tông / Nguyễn Viết Trung (chủ biên) và Trần Viết Hùng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 158 tr.
Thuật ngữ chủ đề Ống thép nhồi bê tông-Kết cấu
Tác giả(bs) CN Trần Viết Hùng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140160
00211
0044EC6B024-EEE8-4389-8F60-2E647EB37978
005202011170909
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20201117090927|zhientrang
082 |a691.7
100 |aNguyễn Viết Trung
245 |aKết cấu ống thép nhồi bê tông / |cNguyễn Viết Trung (chủ biên) và Trần Viết Hùng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2006
300 |a158 tr.
650 |aỐng thép nhồi bê tông|xKết cấu
700 |aTrần Viết Hùng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/ketcauongthepnhoibetong_ngviettrung/000biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét