Sách tiếng Việt
639.39
Kỹ thuật mới nuôi thủy đặc sản nước ngọt :
DDC 639.39
Tác giả CN Ngô Trọng Lư
Nhan đề Kỹ thuật mới nuôi thủy đặc sản nước ngọt : Tập 2 / Ngô Trọng Lư và Thái Bá Hổ
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3 có sữa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông nghiệp, 2005
Mô tả vật lý 148 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thủy sản-Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Thái Bá Hổ
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001140151
00211
0040C219625-9BC5-49FD-8BCA-D5FBB3ECCDD8
005202011161536
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20201116153649|bhientrang|y20201116153536|zhientrang
082 |a639.39
100 |aNgô Trọng Lư
245 |aKỹ thuật mới nuôi thủy đặc sản nước ngọt : |bTập 2 / |cNgô Trọng Lư và Thái Bá Hổ
250|aTái bản lần thứ 3 có sữa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bNông nghiệp, |c2005
300 |a148 tr.
650 |aThủy sản|xKỹ thuật nuôi
700 |aThái Bá Hổ
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/ktmoinuoithuydacsannuocngot2_ngotronglu/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét