Sách ngoại văn
339
Management of Natural Resources in a Changing Environment /
DDC 339
Nhan đề Management of Natural Resources in a Changing Environment / N. Janardhana Raju, Wolfgang Gossel and M. Sudhakar
Thông tin xuất bản New York : Springer, 2013
Mô tả vật lý 301 p.
Thuật ngữ chủ đề Environment
Thuật ngữ chủ đề Management of Natural
Tác giả(bs) CN Gossel, Wolfgang
Tác giả(bs) CN Raju, N. Janardhana
Tác giả(bs) CN Sudhakar, M.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137782
00212
004EF2BEB4D-22B4-4707-A61F-199313D7AC18
005202010150957
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20201015095708|zngavt
082 |a339
245 |aManagement of Natural Resources in a Changing Environment / |cN. Janardhana Raju, Wolfgang Gossel and M. Sudhakar
260 |aNew York : |bSpringer, |c2013
300 |a301 p.
650 |aEnvironment
650 |aManagement of Natural
700 |aGossel, Wolfgang
700 |aRaju, N. Janardhana
700 |aSudhakar, M.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/managementofnaturalresources_ njanardhanaraju/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét