Sách ngoại văn
660
Microorganisms in Biorefineries/
DDC 660
Tác giả CN Kamm, Birgit
Nhan đề Microorganisms in Biorefineries/ Birgit Kamm
Thông tin xuất bản Germany : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015
Mô tả vật lý 373 p.
Thuật ngữ chủ đề Microorganisms
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137641
00212
0046010D5EF-7CEE-4388-A58D-6160AFFE9181
005202010140914
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20201014091445|zngavt
082 |a660
100 |aKamm, Birgit
245 |aMicroorganisms in Biorefineries/ |cBirgit Kamm
260 |aGermany : |bSpringer-Verlag Berlin Heidelberg, |c2015
300 |a373 p.
650 |aMicroorganisms
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/microorganismsinbiorefineries_birgitkamm/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét