Sách ngoại văn
577
Sustainable Agriculture Reviews /
DDC 577
Tác giả CN Lichtfouse, Eric
Nhan đề Sustainable Agriculture Reviews / Eric Lichtfouse
Thông tin xuất bản France : 17, rue Sully, 21000 Dijon, 2012
Mô tả vật lý 274p.
Thuật ngữ chủ đề Agroecology
Thuật ngữ chủ đề Transforming Agriculture
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001137148
00212
004CD43B0A3-76E5-4BD6-BCED-9D361A3F8AC9
005202010081532
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20201008153255|zngavt
082 |a577
100 |aLichtfouse, Eric
245 |aSustainable Agriculture Reviews / |cEric Lichtfouse
260 |aFrance : |b17, rue Sully, 21000 Dijon, |c2012
300 |a274p.
650 |aAgroecology
650 |aTransforming Agriculture
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/500_tunhien_toan/570_sinhhoc_khoahocdoisong/sustainableagriculturereviews_ericlichtfouse/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét