GT,Bài giảng ĐHNT
381.3 Ng 527 A
Thương mại và môi trường :
DDC 381.3
Tác giả CN Nguyễn Thị Trâm Anh
Nhan đề Thương mại và môi trường : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên), Trần Thùy Chi, Bùi Thu Hoài
Thông tin xuất bản H.:Nông nghiệp, 2020
Mô tả vật lý 260 tr. : bảng biểu ; 21 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Môi trường
Thuật ngữ chủ đề Thương mại
Môn học Thương mại và môi trường
Tác giả(bs) CN Trần Thùy Chi
Tác giả(bs) CN Bùi Thu Hoài
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(15): 1000029096-110
Địa chỉ NTUKho mượn(175): 3000038761-935
000 00000nam a2200000 4500
001136828
00214
0045D273356-C0DF-41B9-A31E-F2E85132908F
005202009171007
008130110s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200917100813|bvanpth|c20200917091859|dvanpth|y20200917075822|zoanhntk
082 |a381.3|bNg 527 A
100|aNguyễn Thị Trâm Anh
245|aThương mại và môi trường : |bSách tham khảo / |cNguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên), Trần Thùy Chi, Bùi Thu Hoài
260 |aH.:|bNông nghiệp, |c2020
300 |a260 tr. : |bbảng biểu ; |c21 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Nha Trang. Khoa Kinh tế
650 |aMôi trường
650 |aThương mại
690|aThương mại và môi trường
700|aTrần Thùy Chi
700|aBùi Thu Hoài
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(15): 1000029096-110
852|aNTU|bKho mượn|j(175): 3000038761-935
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/thuongmaivamoitruong_ngthitramanhthumbimage.jpg
890|a190|b212
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038935 Kho mượn 381.3 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 190 Hạn trả:31-12-2023
2 3000038934 Kho mượn 381.3 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 189
3 3000038933 Kho mượn 381.3 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 188
4 3000038932 Kho mượn 381.3 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 187
5 3000038931 Kho mượn 381.3 Ng 527 A Sách Tiếng Việt 186 Hạn trả:31-12-2023
6 3000038930 Kho mượn 381.3 Ng 527 A SGH 185
7 3000038929 Kho mượn 381.3 Ng 527 A SGH 184
8 3000038928 Kho mượn 381.3 Ng 527 A SGH 183
9 3000038927 Kho mượn 381.3 Ng 527 A SGH 182
10 3000038926 Kho mượn 381.3 Ng 527 A SGH 181
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 19 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét