Sách tiếng Việt
551.483 Ng 527 Ph
Sông ngòi Việt Nam /
DDC 551.483
Tác giả CN Nguyễn Viết Phổ
Nhan đề Sông ngòi Việt Nam / Nguyễn Viết Phổ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1983
Mô tả vật lý 66 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Sông ngòi - Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Thủy văn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000011452
000 00000nam a2200000 4500
00113603
00211
004F991C877-805D-4792-BF1C-DCB2CD08681B
005201411261426
008130110s1983 vm| vie
0091 0
039|a20141126142625|bngavt|c20040629|dquang|y20040415|zoanhntk
082 |a551.483|bNg 527 Ph
100 |aNguyễn Viết Phổ
245 |aSông ngòi Việt Nam / |cNguyễn Viết Phổ
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1983
300 |a66 tr. ; |c27 cm
650 |aSông ngòi - Việt Nam
650 |aThủy văn
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000011452
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/550_khoahoctraidat/songngoivetnam_nguyenvietpho/0page_01thumbimage.jpg
890|a1|b3|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000011452 Kho đọc Sinh viên 551.483 Ng 527 Ph Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét